TITERBEPALING

Over de zin van vaccinatie twijfelt niemand, maar is het echt noodzakelijk om jaarlijks te vaccineren, en zo ja tegen welke ziekten?

Inmiddels is bekend dat we honden en katten niet meer jaarlijks hoeven te vaccineren tegen een aantal infectieziekten. Voor deze infectieziekten is er reeds een bewezen beschermingsduur van 3 jaar (parvo, distemper en HCC bij de hond; kattenziekte bij de kat).

Uit onderzoek is gebleken dat voor een aantal infectieziekten een veel langere beschermingsduur ook mogelijk is. Of dit het geval is zal per individueel dier moeten worden bepaald. Met een bloedtest kan worden nagegaan of hervaccinatie tegen een aantal infectieziekten na 3 jaar nodig is, met uitzondering van de ziekte van weil (leptospirose) bij de hond, en niesziekte bij de kat.

Het probleem van deze bloedtest (titerbepaling) is vooralsnog dat een positieve titer geen garantie kan geven over de totale beschermingsduur. De WSASA-richtlijn ( World Small Animal Veterinary Association) geeft momenteel aan dat bij volwassen dieren, mits een goede basisvaccinatie*, bij een positieve titer de bloedtest pas na 3 jaar weer herhaald hoeft te worden. Bij een positieve titerbepaling na deze 3 jaar kan een 2e termijn van 3 jaar worden gehanteerd voor hertesten. Na 2 termijnen van 3 jaar is op dit moment het advies om jaarlijks te hertesten.

*basisvaccinatie hond

  • vaccinatie op 6 weken, 9 weken, 12 weken leeftijd EN een booster
  • vaccinatie 6 tot 12 maanden later

*basisvaccinatie kat

  • vaccinatie op 9 weken en 12 weken leeftijd EN een booster
  • vaccinatie 6 tot 12 maanden later

Beroepsmatig gehouden dieren

Honden die in een pension, asiel of fokkerij verblijven, moeten volgens de regels van de wet gevaccineerd worden tegen parvo, distemper en HCC. Een (positieve) titerbepaling is voor deze dieren dus niet afdoende.

Bron: Tijdschrift voor Diergeneeskunde, KNMvD

Kosten besparing?

Een bloedtest is duurder dan een vaccinatie. En indien de titerbepaling te laag is komen de kosten voor de vaccinatie alsnog om de hoek kijken. Daarbij dienen de hond en kat nog steeds jaarlijks te worden gevaccineerd tegen Weil en Niesziekte.

Een bloedtest kan ondanks de hogere kosten bijv. raadzaam zijn voor het inschatten van de noodzaak tot vaccinatie bij een dier dat snel bijwerkingen vertoont.