Röntgenologisch onderzoek

Röntgenbeelden vormen een onmisbaar onderdeel binnen de diagnostiek van de paardengeneeskunde. Onderdelen die goed zijn te onderzoeken met röntgen zijn de ledematen, schedel, longen, hals en een groot deel van de rug. Echter, door de omvang van een paard zijn er soms beperkingen voor het maken van goede opnames van bekken en achterste deel van de rug. Bij het kreupelheidsonderzoek van een paard heeft het röntgenonderzoek een enorm belangrijke plaats ingenomen. In het kader van de aankoop of verkoop van een paard kan, afhankelijk van de wens van de koper/verkoper, gekozen worden om een klinische keuring uit te breiden met een röntgenologische keuring (zie klinische keuring van het paard).