Anaesthesie

De meeste operaties bij dieren gebeuren onder algehele anaesthesie. De narcosemiddelen zijn de laatste jaren sterk verbeterd en  daarbij gebruiken wij routinematig gasnarcose en anaesthesie-bewaking. Hierdoor zijn de risico’s van de anesthesie sterk afgenomen.

Bij voorkeur wordt het dier tijdens een consult lichamelijk onderzocht. Zo kan de conditie van het dier worden ingeschat met eventueel bijpassend narcoserisico.

Zeker bij oudere dieren (honden ouder dan 6-8 jaar en katten ouder dan 8 jaar) is het raadzaam om voorafgaand aan de narcose een bloedonderzoek te doen. Bij deze groep dieren komen vaker verminderde orgaanfuncties voor. Als dit bekend is kan hier met de anesthesie rekening mee worden gehouden.

De dieren worden tijdens de narcose via bewakingsapparatuur extra in de gaten gehouden. Deze bestaat uit hartbewaking en meting van de uitademingsgassen.