Urine onderzoek

Met een urine onderzoek kunnen we op een hele makkelijke manier informatie verkrijgen over de functie van de nieren en de blaas. U kunt bij verdenking van een urinewegprobleem altijd urine langsbrengen en wij kijken dit dan vrij direct na. Het beste is om de urine zo snel mogelijk na afname langs te brengen. Onderzoek wijst uit dat urine niet ouder dan 4 uur de meest betrouwbare resultaten oplevert. Met een urine onderzoek krijgen we informatie over de functie van de nieren en de blaas.

Urinestick

Met een urinestick bekijken we een aantal eigenschappen van de urine. Het stickje met gekleurde vlakjes wordt in de urine gedoopt, of enkele druppels worden over het stickje verspreid en na een minuut bekijken we de kleuromslag van de vlakjes. Dit geeft dan een indicatie van het wel of niet aanwezig zijn van o.a. eiwit, billirubine, suiker (glucose), ketonlichamen of bloed in de urine. Ook de zuurtegraad kunnen we aan de hand van dit onderzoek bepalen.

Soortelijk gewicht

Met een spectrofotometer kijken we wat het soortelijk gewicht, ofwel de geconcentreerdheid van de urine is. Goed werkende nieren zorgen voor afvalstoffen in de urine en dit zorgt voor een wat hoger soortelijk gewicht. Bij bijvoorbeeld nierfalen zien we vaak dat het soortelijk gewicht te laag is.

Sediment

Nadat we de urine hebben afgedraaid in een centrifuge, zodat alle deeltjes en grotere bestandsdelen in de urine naar de bodem zijn gezakt, kunnen we deze onder de microscoop beter bekijken. Hiermee kunnen we aantonen of er bijvoorbeeld kristallen in de urine zitten en daarbij zien we vaak ook of er rode en/of witte bloedcellen aanwezig zijn. Dit geeft weer informatie over bijvoorbeeld een blaasontsteking of nierproblemen.

Bacteriologisch onderzoek

In sommige gevallen willen we graag weten of een bacterie een rol speelt bij de urinewegproblemen van het dier. Wij kunnen de urine dan op kweek zetten, zodat we gericht een behandeling kunnen in gaan zetten. Uiteraard moet de urine afgenomen worden, zonder dat er bacteriën uit de omgeving in de urine kunnen komen, dus moet er met een punctie direct uit de blaas urine afgenomen worden.

De monsters voor het bacteriologisch onderzoek worden aangebracht op speciale voedingsbodems en in een warmtestoof geplaatst. Vervolgens worden deze elke 24 uur gecontroleerd. Van de bacteriën die groeien wordt bepaald welke antibiotica een goede werking hebben. Op deze manier kunnen we zeer gericht bepalen of en met welk antibioticum uw dier moet worden behandeld.

Cytologie

Cytologisch onderzoek is een onderzoek naar het type cellen in een monster. Dit wordt vooral gedaan op bloeduitstrijkjes, naaldbiopten maar ook in urine. De monsters worden eerst gedroogd en gekleurd waarna ze onder de microscoop worden onderzocht. De meeste monsters kunnen we direct bekijken en soms beslissen we om het op te sturen naar het laboratorium, de uitslag volgt enkele dagen later.