Niet alle dieren zijn geschikt als huisdier (huisdierenlijst)

Honden, katten, konijnen en knaagdieren zijn de meest voorkomende (huis)dieren. Maar ook meer exotische dieren wonen bij mensen in huis. Niet al deze dieren zijn geschikt als huis- of hobbydier. Bijvoorbeeld omdat het slecht is voor het dier. Of omdat het gevaarlijk is voor de omgeving. Daarom geldt vanaf 1 februari een lijst van zoogdieren die als huisdier mogen worden gehouden. Het ministerie van Economische Zaken heeft deze lijst vastgesteld.

Die lijst heet de huisdierenlijst (positieflijst zoogdieren). De lijst gaat voor iedereen gelden die huisdieren heeft of aanschaft. Op deze lijst staan ook diersoorten die alleen onder bepaalde voorwaarden mogen worden gehouden. Welke voorwaarden dit zijn zal per diersoort duidelijk gemaakt worden.

De huisdierenlijst is ook in andere gevallen te gebruiken. Bijvoorbeeld bij de opstelling van lijsten met toegestane vogelsoorten en reptielensoorten.

Beoordeling of dieren geschikt zijn als huisdier

Op de huisdierenlijst staan in ieder geval de huiskat en de huishond. En ook de zoogdieren die op de productiedierenlijst staan, zoals koeien en paarden. EZ beoordeelt alle zoogdiersoorten die per 1 februari in Nederland worden gehouden. Na een positieve beoordeling worden soorten in de loop van 2015 toegevoegd aan deze lijst.

Overgangsregeling voor al gehouden dieren

Heeft iemand een huisdier dat op de lijst met nog te beoordelen soorten staat? En is dat nog het geval als de huisdierenlijst gaat gelden? Dan mag de eigenaar het dier houden zolang er nog geen besluit genomen is. De eigenaar mag er ook mee fokken.

Heeft iemand een huisdier dat op de huisdierenlijst staat of na de beoordeling op de huisdierenlijst komt? Dan mag de eigenaar het dier natuurlijk blijven houden. Na beoordeling kunnen er nog wel voorschriften komen waar men zich aan moet houden. Deze voorschriften verschillen per diersoort en zijn nu nog niet bekend.

Heeft iemand een huisdier dat na beoordeling niet op de huisdierenlijst komt? Dan is er een overgangsregeling. De eigenaar mag het huisdier blijven houden totdat het overlijdt en hoeft het huisdier niet af te staan. De eigenaar mag er alleen niet meer mee fokken.

Downloads
Diersoorten niet geplaatst op huisdierenlijst
Huisdierenlijst Rijksoverheid per 1 februari 2015